Stadtkirche Winterthur

Die Kantorei singt an der Christnachtfeier