Konzert zum Karfreitag

Dietrich Buxtehude (um 1637 - 1707)
Membra Jesu nostri

Burkhard Kinzler (*1963)
Sechs Intermedien zu Dietrich Buxtehudes "Membra Jesu nostri"