Stadtkirche Winterthur

Konzert zum Bettag

Soli Deo Gloria

Johann Nikolaus Bach (1669-1753)
Missa brevis “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Magnificat

Jessica Jans, Sopran
Barbara Erni, Alt
Raphael Höhn, Tenor
Chasper-Curò Mano, Bass

Kantorei und Jugendchor der Stadtkirche Winterthur
Ensemble la fontaine

Leitung: David Bertschinger